SEILI

 

SEILI
Seili on videoteos, jossa katsoja pääsee kokemaan luontomaiseman liikkeen kautta, eri vuorokaudenaikojen muokkaamina sekä katsetta rajaavana. Äänimaisema tukee tempoa, joka kulkee kiihtymisen kautta täysin pysähdyksiin. Fragmentoitu kuva ohjaa katsomaan luonnon osia uudella tavalla. Huomaammeko eri asioita, kun katsettamme on tietoisesti rajattu?

2013
yksikanavainen videoteos
HD-video
kesto 0’50”,

 

SEILI
Seili is a video that allows the viewer experience nature scenes through movement, altered by the different times of the day and through gaze that is limited. Audio supports the tempo that proceeds through acceleration to the full stop. Fragmented picture guides the viewer to look at the parts of the nature in a new way. Do we notice different things when the way we look is knowingly cropped?

2013
single-channel video
HD-video
duration 0’50”